A Cstv. 63/B. § (1) bekezdés szerinti Egyszerűsített eljárásokkal kapcsolatos hitelezői felhívás

Társaságunk a Cstv. 63/B. § (1) bek. szerint az alábbi felhívást teszi közzé:
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a társaságunknál folyamatban lévő felszámolási eljárásokban, a felszámolás alá került gazdasági társaságok vonatkozásában amennyiben az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, illetve a nyilvántartások, a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, a felszámoló egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván benyújtani az illetékes Törvényszékhez.

Kérjük, amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós bárhol fellelhető ingatlan és más vagyonáról (ideértve az ingó vagyont, a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), illetve segítséget tud nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül jelentse be a felszámolónak.